Birre

 

Coca colaBecks
 Amaro del capoCeres
   
coronaCorona
desperadosDesperados
   
forstForst HeinekenHeineken
   
IchnusaIchnusa menabreaMenabrea
   
morettiMoretti nastro azzurroNastro Azzurro
   
paulanerPaulaner porettiPoretti
   
tennent’sTennent's tuborgTuborg